Държавни квалификационни изпити

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ДЪРЖАВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

2018г.

 

Вх.№ Оценка от теория Оценка от практика Средна оценка за диплома
3346004 Среден 3,00 Много добър 4,93 Добър 3,97
3346005 Слаб 2,00 Добър 4,07
3346006 Среден 3,07 Отличен 5,50 Добър 4,29
3346007 Среден 3,30 Отличен 5,60 Добър 4,45
3346009 Добър 4,30 Много добър 5,00 Много добър 4,65
3346010 Слаб 2,00 Среден 3,10
3346011 Много добър 4,50 Отличен 5,50 Много добър 5,00
3346012 Среден 3,00 Среден 3,40 Среден 3,20
3346013 Среден 3,20 Много добър 4,70 Добър 3,95
3346014 Много добър 4,50 Отличен 5,60 Много добър 5,05
3346016 Отличен 5,60 Отличен 5,50 Отличен 5,55
3346017 Среден 3,20 Много добър 4,70 Добър 3,95
3346019 Слаб 2,00 Среден 3,37
3346020 Отличен 5,50 Отличен 5,50 Отличен 5,50

 

Прием в ПЕТИ клас

  1. Училищна комисия за приемане на заявления за прием в V клас в СУ „Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 година в състав:

Председател: Надежда Иванова Спасова

Член: Мария Стоева Христова

Задължения:

  • Приема заявленията на родителите за прием в V клас
  • Обявява списъка на приетите ученици
  • Записва приетите ученици
  • Предава на директора списъка на приетите ученици и справка за свободните места
  1. График на дейностите за изпълнение на училищния план – прием в V клас за учебната 2018/2019 г.
Приемане на заявление от родителите на учениците От 01 до 05 юни 2018 г.
Обявяване списъка на приетите ученици и обявяване на свободните места 06 юни 2018 г.
Записва приетите ученици 7 и 8 юни 2018 г.
Запълване на свободните места До 14 септември 2018 г.